Tiimit

Tiimityöskentely on eri ihmisten voimavarojen valjastamista yhteisten tavoitteiden hyväksi. Tiimit kokoontuvat tarpeen mukaan projekteittain.

Markkinointitiimi
Tiimin tehtävänä on kehittää ydinkeskustan imagomainontaa, yhteismarkkinointia, sen toteuttamistapoja ja parantaa tiedottamista. 

Tapahtumatiimi
Tiimin tehtävänä on koota yhteen kaupungissa olemassa olevat tapahtumat, miettiä niiden kehittämistä ja laajentamista, varsinkin ydinkeskustaan sekä pyrkiä luomaan ydinkeskustaan uusia vuotuisia vetovoimaisia tapahtumia.

Kiinteistötiimi
Tiimin tehtävänä on miettiä kaupunkikeskustan kehitystä kiinteistöjen ja asukkaiden kannalta. Julkisivut, yleinen siisteys, istutukset, valaistus, turvallisuus, liikenne, paikoitus, ilmoitustaulut, kiinteistönomistajien yhteistyö yms. Tavoitteena konkreettiset toimenpiteet kaupunkikuvan siistimiseksi ja aloitteiden tekeminen em. asioista mm. kiinteistönomistajille. Tiimi järjestää kiinteistöseminaareja ja keskustelutilaisuuksia. 

ota yhteyttä