Sama näkymä kävelykaduksi muutettuna. Puiden keskeinen merkitys korostuu jälleen, kun näkymää verrataan nykyiseen. Katumaisema on mielenkiintoinen, suojainen ja vaihteleva.
ota yhteyttä