Kaupungin valo ja varjo – kuvia ja visioita Lappeenrannasta

Ympäristöpsykologian kurssi, 1 ov LTY


Aika ja paikka 12. - 13.9.2003, pe klo 17 - 20, la klo 9 -15, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Vastaavuus Tampereen yliopisto

Kouluttajana on Dosentti Kalevi Korpela, Tampereen yliopisto

Tavoitteena on tutustua ympäristöpsykologian tutkimusalueisiin ja perusilmiöihin sekä johdattaa käytännön sovelluksiin.

Luennolla käsitellään mm. seuraavia asioita:

Ympäristön kokemisen perusprosessit

- ympäristön kokeminen, ympäristöjen elvyttävät vaikutukset, mielipaikkakokemukset

Ympäristössä tapahtuvan toiminnan perusilmiöt

- yksityisyys, henkilökohtainen tila, territoriaalisuus, ekologinen käyttäytyminen ja sen muuttaminen

Ympäristöpsykologian sovelluksista

Kirjallisuusosuudessa painottuvat enemmän ympäristöpsykologian sovellukset erilaisissa ympäristöissä kuten työ-, hoito-, ja oppimisympäristöissä. Suositeltavaa lisälukemista: Aura, S., Horelli, L. & Korpela, K. (1997) Ympäristöpsykologian perusteet.

Suoritustapana ovat luennot ja teos: Gifford,R. (2002) Environmental Psychology: Principles and Practice. Boston: Allyn & Bacon soveltuvin osin.

Kurssimaksu 115 €

Ilmoittautuminen 5.9.2003 mennessä http://www.kesyli.net tai kirjallisesti kesäyliopiston kansliaan (Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta) esim. postikortilla, jossa ilmoitetaan kurssin nimi sekä osallistujan nimi, kotiosoite, puhelinnumero ja laskutusosoite. Puhelimitse (05) 624 3830, faksilla (05) 412 0949 , tai sähköpostilla kesayliopisto@lut.fi. 
 

ota yhteyttä